Maud Nycander _ Sluten avdelning

”Var och en som är född till världen har ett dubbelt medborgarskap, ett i de friskas kungarike och ett i de sjukas”, skrev Susan Sontag i essän Sjukdom som metafor. Det är en särskilt träffande bild för människor med bipolär […]