Könsord: lubrikation

Från Hippokrates fram till cirka 1920-talet var det brukligt inom den västerländska medicinen att ge så kallade hysteriska kvinnliga patienter så kallad manuell genital massage så att de fick en så kallad hysterisk paroxysm. Så uppfann på 1880-talet den medicinska branschen en vibrerande massageapparat för att läkarna blev trötta på grovgörat att massera frustrerade kvinnor till orgasm. Det som tidigare tagit en timme kunde nu fixas på tio minuter. Ända fram till att apparaterna gick att köpas på postorder och det hela blev en dubiös industri. (Allt detta står att läsa i Rachel Maines studie The Technology of Orgasm.)

Idag ser det lite annorlunda ut. Benämnandets tid är kommen. Kvasimedicinens tid är förbi. Alltifrån Dagens Nyheters kultursida till RFSU jobbar för att sätta namn på den mörka pudelkärnans hysteriska aktiviteter.

Lubrikation är ett av orden på dagens meny. Ordet kommer från det latinska “lubricare”, det vill säga “göra glatt” (vått) och har sedan denna vår en egen hemsida. På www.lubrikation.nu kan man till exempel läsa om fontänorgasmer och köpa en t-shirt med ”lubrikation” över bröstet. Hemsidan är del i ett projekt i RFSU Stockholms regi att sätta kvinnors lust i fokus och låta lubrikationen “stå som symbol för kvinnors rätt att definiera lust, njutning och sexualitet”.

Nästa steg blir väl att lägga beslag på ordet “lubrikator” som enligt Nationalencyklopedin betyder: “mekaniskt driven apparat för tillförsel av smörjmedel som används i centralsmörjsystem. Smörjmedlet (…) pumpas av lubrikatorn genom rör fram till varje smörjställe”. Så kallat centralsmörjsystem.

Viktoria Jäderling
Göteborgs-Posten, 14/7-2001