Nyhetens obehag. Essäer om modersmål, kultur och nationell identitet _ Red. Joanna Bankier

Nya Doxa I få sammanhang blir idéer om den nationella identiteten så tydliga – och så legitima – som i sportsammanhang. Den som frågar sig vad som är specifikt svenskt får genast ett svar: en sportslig svensk dopar sig inte. […]