Psykoanalys 1996–2011. Ett försök

Under drygt fem års tid, från den 7 januari 1997 till den 27 mars 2002, gick jag i psykoanalys. Människor i omgivningen har reagerat olika på det genom åren. En gång i veckan i fem år? är en vanlig fråga. […]